خودرو با راننده در اختیار

Beautiful pages with just clicks & drags 

Car with driver available (خودرو با راننده ی در اختیار): سرویس در اختیار به شما این امکان را می‌دهد تا با فراغ خاطر به کارهای روزانه خود برسید بدون دغدغه‌ی جای پارک محدودیت تردد در نقاط مختلف شهر تهران و کلیه‌ی مناطق کشور. ضمنا شما می توانید از زمان‌های پیش‌رو که زمان تردد محسوب می‌شود از محیط آرام و مطلوب داخل خودرو جهت انجام کارهای خود استفاده نمایید.

thin