نرخ کرایه تاکسی فرودگاه امام ۱۴۰۲ - های تاکسی

تاکسی فرودگاه بدون راننده، یک تجربه باور نکردنی

صنعت حمل و نقل عمومی در جهت آسایش و آرامش بیشتر مسافران بصورت متناوب در حال توسعه و پیشرفت می باشد و در این راه هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. تا جایی که به تازگی در این صنعت، تاکسی های بدون راننده وارد میدان شده اند.

ادامه مطلب