ترانسفر فرودگاهی

Airport Transfer

اتفاق یکبار پیش می‌آید پس استرس را درشروع سفر تفریحی یا تجاریتان از خود و خانواده‌تان دور کنید و با اطمینان شروع کنید البته این پایان کار نیست و در بازگشت ما در فرودگاه منتظر شما هستیم کافیست شما تاریخ بازگشت و شماره‌ی پرواز را به ما اعلام کنید تا در هر شرایطی مطمئن باشید که ما در فرودگاه منتظر شما هستیم حتی در شرایط جوی نامساعد و ساعات پیک ترافیک و تعطیلات که عمدا فرودگاه با کمبود تاکسی روبه رو می شود.

thin